Glavni cilj projekta “ Heritage & Sport ” je povećati razinu tjelesne aktivnosti djece u osnovnom obrazovanju s mentalnim, razvojnim i tjelesnim teškoćama. Partneri su svjesni da postoji potreba za inovativnim pristupima za motiviranje i uključivanje djece s teškoćama u razvoju u sportske aktivnosti. Jedna od najvećih prepreka sudjelovanju sve djece u redovitim sportskim aktivnostima je pristupačnost. U projektu Heritage & Sport partneri će prikupiti tradicionalne europske igre i sportove iz partnerskih zemalja, izraditi Priručnik tradicijskih igara i sporta koji će biti prilagođen potrebama djece s teškoćama u razvoju. Organizirati ćemo sportske događaje u svim državama sudionicama koji će se održavati na javnim površinama kao što su parkovi, otvorene površine u prirodi i drugi besplatni javni sportski objekti kako bi uključili svu djecu bez obzira na ekonomski status njihovih roditelja ili skrbnika. Projekt potiče socijalnu uključenost i jednake mogućnosti u sportu za djecu s teškoćama u razvoju te naglašava važnost sportskih aktivnosti. Stvaranje sinergije između međunarodnih organizacija, obrazovnih i sportskih organizacija za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti za svu djecu u EU i osiguravanje jednakog pristupa, važan je aspekt projekta. Napravit ćemo i platformu za e-učenje na kojoj će zainteresirani pojedinci (učitelji, osobe koje rade s mladima, volonteri…) moći pohađati tečaj i naučiti program “Heritage & Sport”.

Projekt se može lako primijeniti svugdje te može postati model u izgradnji multikulturalnog partnerstva prikladnog za izgradnju europskih uvjeta koji promiču tjelesne aktivnosti za djecu različitih europskih zemalja

Projekt Heritage & Sport financira Europska unija. Provodit će se 24 mjeseca (1. siječnja 2023. – 31. prosinca 2024.).  Koordinator projekta je Institut TREND-PRIMA Maribor (Slovenija), a partneri na projektu su SPORT VIV (Hrvatska), KONYA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU (Turska), AETOI THESSALONIKIS (Grčka), MINE VAGANTI NGO (Italija), UNIVERZITET U BEOGRADU – FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA (Srbija), OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA SILIHA MARIBOR (Slovenija).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.