Glavni cilj projekta “Cultural Sports Day” je poticanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti u bavljenju sportom.
Partneri su razvili mnogo različitih materijala za povećanje razine tjelesne aktivnosti djece u osnovnom obrazovanju. Svi materijali su prikupljeni na online platformi kako bi ih svi zainteresirani mogli naučiti i implementirati u svojim organizacijama.
Materijali uključuju: sportski program tradicionalnih sportova/igara, vodič najboljih praksi i nastavni plan i program za učitelje, trenere i volontere.
Sve materijale možete preuzeti na stranici projekta:
https://culturalsportsday.com/e-ucenje-2/